logo

Ürünlerin Detayları

Hukuk Yönetim Sistemi Kurumsal

Kurumsal Hukuk Yönetim Sistemi, Hukuk Müşavirliği / Hukuk Müdürlüğü bünyesinde veya bağlı bölgeler ile bağlı sözleşmeleri avukatlarınızın modern, kâğıtsız bir çalışma ortamı sağlayarak işlerinizi verimli ve düzenli bir şekilde takip etmenize, otomasyon içerisinde bulunan diğer modüller ile bağlantılarınıza, genel evrak, elektronik arşiv, mali takibini ve UYAP E-imza entegrasyonu icra / dava takiplerinizin tüm safahat bilgilerine, sorgulama ve raporlama imkânları verir.

MODÜLLER

 • AJANDA VE SÜRELİ İŞLER TAKİBİ
 • DAVA TAKİBİ
 • İCRA TAKİBİ
 • UYAP E-İMZA AVUKAT PORTAL
 • UYAP ENTEGRASYON İMKANI
 • GÖRÜŞ / MÜTALAA
 • SÖZLEŞME & PROTOKOLLER
 • ARABULUCULUK
 • EMSAL KARARLAR
 • 89/1 BİRİNCİ HACİZ TAKİPLERİ
 • MEVZUAT İŞLEMLERİ (KURUM İÇİ)
 • MEVZUAT İŞLEMLERİ (KURUM İÇİ)
 • Hukuk Yönetim Sistemi Bireysel

  Bireysel Hukuk Yönetim Sistemi, Avukatlık/Hukuk Bürolarının tüm işlemlerinin tek bir program içinde takibine imkân sağlayan gelişmiş bir Büro Otomasyon çalışma sistemidir.

 • UYAP E-İmza girişi
 • İcra Dosya Takibi
 • Dava Dosya Takibi
 • Arabuluculuk
 • Savcılık Takibi
 • İhtarname
 • Danışmanlık
 • Kasa (Muhasebe)
 • İcrada Takip Açma (UYAP uyumlu / Tek veya Toplu)
 • Müvekkil Cari Hesap Takibi
 • Personel Cari Hesap Takibi
 • Karşı Taraf (Borçlu) Cari Hesap Takibi
 • Açık Hesap Takibi
 • Dosya Cari Hesabı ve Dosya Kapak Hesabı
 • Masraf Beyan girişi
 • Mali durum (Kasa, banka, çek-senet, gelir-giderler)
 • Serbest Meslek Makbuzu Hazırlama
 • Sözleşmeler takibi
 • Vekâletname ve Yetki Belgeleri
 • Mali Durum Sorgu
 • Evrak Sorgu (Evrak Gönderme ve Alma)
 • Kurumların dosyalarını rahatlıkla takip ve rapor alabileceğiniz; Çalıştığınız Kurum Programları üzerinde;  (BANKALAR, ELEKTRİK, SU, Vs..)

  Dava Soft

  Kurumsal Dava takip ve elektronik arşiv sistemidir. Her türlü süreçleri tek yapı içinde süreli işlemleri ile takibini sağlamaktadır. İçerisinde yaklaşık 14 modül ile bütünleşik yapıda çalışmaktadır.

  DAVA TAKİP

 • SÜREÇ TAKİPLERİ
 • ELEKTRONİK ARŞİV
 • HESAP TAKİBİ
 • SÖZLEŞME TAKİP
 • HARİCİ DAVA TAKİPLERİ
 • GÖRÜŞ TAKİPLERİ
 • SÜRELİ İŞLER TAKİBİ
 • HACİZ İHBAR TAKİPLERİ
 • ZABIT TAKİP (ORMAN İŞLETMELER)
 • MECLİS ENCÜMEN TAKİPLERİ
 • HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ WEB

  • UYAP (AVUKAT PORTAL/KURUM PORTAL/KURUM WS)
  • DAVA SÜREÇ TAKİP,
  • İCRA SÜREÇ TAKİP,
  • ONLİNE TAKİP AÇILIŞI, (TEK/TOPLU)
  • GÖRÜŞ & MÜTAALA,
  • ARABULUCULUK,
  • EVRAK (GELEN/GİDEN) TAKİP,
  • ENTEGRASYONLAR;
   - UYAP (KWS)
   -EBYS, DYS (ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM),
   -MERNİS
   -COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VD.
   -S.A.P.
  • DİJİTAL ARŞİV İMKANI,
  • SÖZLEŞMELİ AVUKAT TAKİPLERİ,
  • İŞ ATAMA VE TAKİBİ,
  • HACİZ İHBAR TAKİPLERİ (89/1-2-3)
  • EMSAL KARARLAR, (Kurum İçtihat Arşivi oluşturma)
  • GENEL İSTATİSTİK RAPORLAMALAR,
  • DİĞER MODÜLLER

  İletişim