image

İCRASOFT PROGRAM ÖZELLİKLERİ

  1. Windows standartlarına uygun
  2. Çoklu Kullanıcı İmkânı,

2.1. Her Kullanıcının kendi yetkisiyle kullanım imkânı,

2.2. Aynı anda veri girişi,

  1. İcra İflas Kanununda belirtilen tüm türlerde takip oluşturma

3.1. 2 (54) Menkul Teslimine ve Gayrimenkul Teslimine ve Tahliye işlemine ilişkin takip,

3.2. 4–5 (53) Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Veya Bir İşin Yapılması Veya Yapılmamasına...

3.3. 6 (151) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip (İcra Emri İle)

3.4. 7 (49) İlamsız Takiplerde Haciz Yolu ile Takip

3.5. 8 (50) Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

3.6. 9 (152) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip (Ödeme Emri ile)

3.7. 10 (1163) Kambiyo Senetleri üzerinde Haciz Yolu ile Yapılacak Takip

3.8. 11 (153) İflas Yolu ile Adi Takip

3.9. 12 (52) Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Mahsus İflas Yolu ile Takip

3.10.13 (51) Adi Kiraya ve Hâsılat Kiralarına Ait Takip

3.11.14 (56) Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Gayrimenkulün Kira Süresi Bittiği Ahvalde Tahliye Takibi

3.12.44 (201) Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip

  1. İlamlı, ilamsız ve kambiyo türlerindeki bütün örneklerde takip kaydı,
  2. UYAP’ ta kullanılan faiz türlerinde kademeli faiz hesabı,

5.1. Yasal Faiz,

5.2. Geczam,

5.3. Reeskont Avans,

5.4. Reeskont Iskonto,

5.5. ENYUK-TL,

5.6. ENYUK-USD,

5.7. ENYUK-EURO,

5.8. İşletme Kredisi,

5.9. Gecikme Tazminatı,

5.10.Sabit Faiz (Banka ve özel takipler)

  1. Ayrıca kullanıcı tarafından belirlenebilen faiz oranlarında faiz hesabı

6.1. Parametrik tanımlanan faiz türlerinde işlem yapabilme,

6.2. Kademeli olarak hesap cetveli,

  1. Otomatik vekâlet ücreti, ilk takip masrafları, tahsil harcı, peşin harç hesabı

7.1. İcra Dosyası takip masrafları,

7.2. Tahsil harcı,

7.3. Peşin harç,

7.4. Vekâlet ücreti,

7.5. Ve diğer masraflar,

  1. Sınırsız takip kaydı

8.1. Dosya sınırlaması olmadan kayıt imkânı,

  1. Sınırsız Alacaklı, Borçlu ve Kefil Kaydı (müvekkil) kaydı

9.1. Tüm taraf kayıtlarında sınırsız kayıt imkânı,

10. Borçlar Kanunu m.84 hesabı

10.1.İcra Takibi B.K.84 madde açıklaması

11. Borçlu bazında tebligat takibi

11.1.Her borluya ait Tebligat örneği,

11.2.Tebligat süre hatırlatma,

12. Takip evraklarının tek tuşla Word ve Excel’e aktarımı

12.1.TT, ÖE, Takip kartı, Tebligat zarfı, Masraf beyan dökümleri

12.2.Diğer parametrik değişiklikleri uygulama,

13. Banka, kamu kurumları ve şirketlere özel takiplerde isteğe bağlı hazır takip oluşturma

14. Harçlar, vekâlet ücreti oranları, faiz oranları gibi değişken verilerin internet üzerinden

15. Otomatik güncellenebilme ve kullanıcı tarafından düzenlenebilme olanağı

15.1.Otomatik program açılmadan güncelleme sorgusu

16. Tebligat Sorgulama

16.1.Barkodlu otomatik sorgulama

17. Müzekkereleri takip içinde görebilme

18. Detaylı raporlama

19. Taahhütname asistanı

20. Takipsiz Faiz Hesap makinesi

21. Yedekleme ve yedekten geri yükleme ile bilgileriniz güvence altında

22. UYAP takipleri oluşturabilme (Toplu veya tek dosya)

23. Dilekçe editörü ile dilekçe, talep, talimat ve yazım emirleri oluşturma