Ulusal Yargı Portalında rahat işlem yapabilme özelliği.

 • — UYAP – E-imza ile dosya bağlantısı,
 • — UYAP’ tan İcra Takibi Açma
 • — UYAP’ tan Toplu Dava Dosya Sorguları
 • — UYAP’ tan Toplu İcra Dosya Sorguları
 • — UYAP’ tan Toplu Evrak Gönderme
 • — UYAP' ta bulunan her türlü belgenin
  -- Dava Dilekçesi
  -- Cevap
  -- Replik
  -- Bilirkişi Raporları
  -- Temyiz Dilekçeleri
  -- Yerel ve Yüksek Mahkeme İlamları
  -- İcra belgeleri
  -- Harç tahsilat belgeleri ve diğer tüm belgelerin ilgili dosya içerisine kaydedilmesi,
 • — UYAP’ tan Evrak gönderebilme,
 • — UYAP' tan Araç ve Maaş (SGK) bilgilerinin sorgulanması ve dosyalara güncellenmesi,
 • — Tahsilat/Reddiyat sorgulamaları,
 • — UYAP' tan Kişi ve Kurumlara/Firmalara ait Adres ve Kimlik/Vergi bilgilerinin sorgulanması ve dosyalara güncellenmesi.
 • — UYAP' tan yapılan güncellemeler ile dosyaların genel safahat geçmişini kaydetme
 • — UYAP’ tan durum sorgulamaları
 • — UYAP’ Sorgu Süre ve Sonuç Analiz Raporlama
 • — UYAP’ Otomatik Bağlantı

Kurumsal Hukuk Yönetim Sistemi
               Hukuk Müşavirliği / Hukuk Müdürlüğü ‘nün tüm işlemlerinin tek bir program içinde takibine imkân sağlayan gelişmiş bir Hukuk Otomasyon sistemidir.
               Hukuk Müşavirliği / Hukuk Müdürlüğü bünyesinde veya bağlı bölgeler ile bağlı sözleşmeleri avukatlarınızın modern, kâğıtsız bir çalışma ortamı sağlayarak işlerinizi verimli ve düzenli bir şekilde takip etmenize, otomasyon içerisinde bulunan diğer modüller ile bağlantılarınıza, genel evrak, elektronik arşiv, Mali takibini ve UYAP E-imza entegrasyonu icra / dava takiplerinizin tüm safahat bilgilerine, sorgulama ve raporlama imkânları verir.


               İlk açılış KHYS üzerinde yapılacak / yapılmış olan tüm takipler veya dosyalar üzerindeki Adli süreç / Müşavirlik / Müdürlük işlerinizin süreli ve özel notlarınızı takip edebileceğiniz, Raporlamalarınızı ayrıntılı bir şekilde alabileceğiniz ve bu raporlarınızı özel rapor ekranında veya Excel ortamında görebileceğiniz uygulama ekranıdır.

Kurumsal Hukuk Yönetim Sistemi ile Dava takiplerinizi ve alt aşamalarını çok rahat yapabilirsiniz.

 • — Dava takibi oluşturma,
 • — Temyiz,
 • — Diğer Esas kayıtları,
 • — Karar Düzeltme,
 • — Yürütmeyi Durdurma,
 • — İstinaf,
 • — İcra Bağlantısı ve açma,
 • — UYAP E-imza,
 • — Konu etiketleme ve Gruplama,
 • — Elektronik arşiv,
 • — Süreli işlemler (Duruşma, Keşif, Dava dilekçesi vs.) (Cep Telefonu Takvim bağlantısı),
 • — Ajanda bağlantısı,
 • — Diğer bağlantılar,
 • — Dosya Hesabı / Kesin Hesap,
 • — Sonuçlandırma ve Arşiv işlemleri

Kurumun, tüm icra takiplerini sistem üzerinden takip edebileceğiniz ve bunlar ile ilgili

 • — E-İmza ile Takip açma,
 • — UYAP E-imza işlemleri (UDF),
 • — UYAP İcra oluşturma,
 • — UYAP Sorgulamalar (T.C., Araç, SGK, Mahrumiyet ve diğer),
 • — Görüşme ve notları, (Ajanda hatırlatmalı/Uyarı),
 • — Tahsilâtları,,
 • — Ödeme/Taahhüt planlarını, (Ajanda Hatırlatmalı),
 • — Cep Telefonu Takvim bağlantısı,
 • — Mal varlığı/Haciz/Satış işlemlerini, (Ajanda Hatırlatmalı),
 • — Genel aşamaları (Safahatleri),
 • — İtiraz İşlemleri (Dava/Mahkeme /(Esas) Bağlantılı),
 • — Takip evraklarını (tek döküm / toplu döküm olarak),
 • — UYAP dosyalarını (tek döküm / toplu döküm olarak),
 • — Uyarı Modülleri,
 • — Muhasebe Kayıtları
 • — Teminat İşlemleri
 • — Müzekkere/Talep oluşturma (Tek/Toplu baskı)
 • — Detaylı Raporlamalarını rahat bir şekilde tek ekran üzerinden yapabileceğiniz, muhasebe, fihrist (cari) bağlantılı İcraların takiplerine imkân veren uygulamadır.
 • — Süreli işlemler (Cep Telefonu Takvim bağlantısı)

Sistem üzerinde yapılan işlemlerin otomatik kayıtlarının tutulduğu, oluşturulan Gelen veya Giden evrak kayıtlarının, Dava, icra, Görüş ve diğer modüllere bağlantısının yapıldığı bölümde;

 • Gelen Evrak Kayıtları
 • Giden Evrak Kayıtları
 • İlgi bağlantısı
 • Kurum EBYS-DYS entegre imkanı (Anlaşma durumuna göre)
 • Diğer modül bağlantıları
 • Havale işlemleri
 • Miatlı işlemler
 • Cevap takipleri
 • Detaylı açıklamalar
 • Evrak türü
 • Elektronik arşiv
 • Evrak safahatı
 • Evrak dağıtımı
 • Evrak Kodlama sistemi
 • Yıllara göre arşiv
 • Genel Raporlama
 • İstatistik raporlama
 • Yetki işlemleri
 • Evrak Kodlama sistemi

KHYS RAPORLAMA; Sistem üzerinde yapılan işlemlerin genel raporlamanın yapıldığı bölümde

 • Grafik raporlama.
 • İstatistik raporlama.
 • Excel raporlama.
 • Faaliyet raporlama.
 • Dilekçe hazırlama editörü.
 • Faiz hesap Makinası.
 • PTT Barkod sorgulama.
 • Genel parametreler.
 • Havale işlemleri.
 • 89/1 Birinci Haciz İhbarnameleri.
 • Diğer iş kayıtları.
 • Hukuk bilgi ( toplantı) notları.
 • Genel arama işlemleri.
 • Saat sınırı olmadan.
 • Kurulum sonrası eğitim.
 • Talep halinde eğitim.
 • Teknik destek.
 • Altyapı güncellemeleri.
 • Detaylı yetkilendirme.
 • Bölge bazlı yetkilendirme.
 • Modül yetkilendirmeleri.
 • Sözleşmeli Avukat yetkilendirmeleri.

Çoklu programlar ile değil Tek bir Hukuk Yönetim Sistemi (KHYS) ile Çözüm üretmek dileklerimizle,.

Ulusal Yargı Portalında rahat işlem yapabilme özelliği.

 • — UYAP – E-imza ile dosya bağlantısı,
 • — Takip oluşturabilme,
 • — UYAP' ta bulunan her türlü belgenin (Dava Dilekçesi, Cevap, Replik, Bilirkişi Raporları, Temyiz Dilekçeleri, Yerel ve Yüksek Mahkeme İlamları, İcra belgeleri, harç tahsilat belgeleri vb.) ilgili dosya içerisine kaydedilmesi,
 • — UYAP’ tan Evrak gönderebilme,
 • — UYAP' tan Araç ve Maaş (SGK) bilgilerinin sorgulanması ve dosyalara güncellenmesi,
 • — Tahsilat/Reddiyat sorgulamaları,
 • — UYAP' tan Kişi ve Kurumlara/Firmalara ait Adres ve Kimlik/Vergi bilgilerinin sorgulanması ve dosyalara güncellenmesi.
 • — UYAP' tan yapılan güncellemeler ile dosyaların genel safahat geçmişini kaydetme
 • — UYAP’ tan durum sorgulamaları

Bireysel Hukuk Yönetim Sistemi
               Avukatlık/Hukuk Bürolarının tüm işlemlerinin tek bir program içinde takibine imkân sağlayan gelişmiş bir Büro Otomasyon çalışma sistemidir. Büronuza modern, kâğıtsız bir çalışma ortamı sağlayarak işlerinizi verimli ve düzenli bir şekilde takip etmenize, bu sayede Müvekkillerinize daha iyi hizmet vererek, Büronuzun da Genel Evrak, Elektronik arşiv, Mali takibini ve karlılığını artırmanıza imkân verir.

Bireysel Hukuk Yönetim Sistemi
İlk açılış BHYS üzerinde yapılacak/yapılmış olan tüm takipler veya dosyalar üzerindeki Adli süreç / Büro işlerinizin süreli ve özel notlarınızı takip edebileceğiniz, Raporlamalarınızı ayrıntılı bir şekilde alabileceğiniz ve bu raporlarınızı özel rapor ekranında veya Excel ortamında görebileceğiniz uygulama ekranıdır.

Bireysel Hukuk Yönetim Sistemi Fihrist Bölümü aşağıdaki işlemler ve uygulamalardan oluşur:

 • — İcra Dosya Takibi,
 • — Dava Dosya Takibi,
 • — Savcılık Takibi
 • — Danışmanlık,
 • — Kasa ( Muhasebe ),
 • — İcrada Takip Açma (UYAP uyumlu),
 • — E-İmza ile Takip açma,
 • — Müvekkil Cari Hesap Takibi,
 • — Personel Cari Hesap Takibi,
 • — Karşı Taraf (Borçlu) Cari Hesap Takibi,
 • — Açık Hesap Takibi
 • — Dosya Cari Hesabı ve Dosya Kapak Hesabı,
 • — Masraf Beyan girişi,
 • — Mali durum (Kasa, banka, çek-senet, gelir-giderler),
 • — Serbest Meslek Makbuzu Hazırlama
 • — Sözleşmeler takibi
 • — Vekâletname ve Yetki Belgeleri
 • — Mali Durum Sorgu
 • — Evrak Sorgu (Evrak Gönderme ve Alma)

Müvekkillerinizin, tüm icra takiplerini sistem üzerinden takip edebileceğiniz ve bunlar ile ilgili

 • — Elektronik imzanız ile UYAP açabilme,
 • — Görüşme ve notları, (Ajanda hatırlatmalı/Uyarı)
 • — Tahsilâtları,
 • — Ödeme/taahhüt planlarını, (Ajanda Hatırlatmalı)
 • — Haciz/Satış işlemlerini, (Ajanda Hatırlatmalı)
 • — Cep Telefonu takvim bağlantılı
 • — Genel aşamaları (Safahatleri)
 • — İtiraz İşlemleri (Dava/Mahkeme /(Esas) Bağlantılı)
 • — Takip evraklarını (tek döküm / toplu döküm olarak),
 • — UYAP dosyalarını (tek döküm / toplu döküm olarak),
 • — Uyarı Modülleri
 • — Muhasebe/Kasa Bağlantılı
 • — Teminat İşlemleri
 • — Detaylı Raporlamalarını rahat bir şekilde tek ekran üzerinden yapabileceğiniz, muhasebe, fihrist (cari) bağlantılı İcraların takiplerine imkân veren uygulamadır
 • — Araç Sorgu
 • — Mahrumiyet Sorgu
 • — Maaş Sorgu
 • — Mernis Sorgu
 • — Otomatik ilgili alanlara sorgudan sonra yazdırma
 • — Taahhüt ihlal listeleri (Dava durumu)

Sistem üzerinde yapılan işlemlerin otomatik kayıtlarının tutulduğu, oluşturulan Dava, icra ve Danışmanlık kayıtlarına ait; Masraf beyanları, Tahsilâtlar, Ödemeler, Avanslar ve Banka, Gelir, Gider, Kambiyo, Muhasebe günlük kayıtları ve Hesap planının bulunduğu ve yapılan tüm kayıtların raporlanabildiği bir uygulama ekranıdır.

 • — Kasa durumunuzu,
 • — Bankalar mali durumunuzu
 • — KDV ve stopaj hesaplarınızı
 • — Gelir ve Giderlerinizi anlık olarak izleyebilirsiniz
 • — Dava / İcra / Vekâlet Ücret Kazanç Durumu
 • — Personel Mali durumları
 • — Genel Ofis Mali durumu

UDF formatında dilekçelerinizi çevirebilme,

 • Toplu Masraf Kayıt / Onay ve Cari Hesap Kayıtlar Erişimi
 • Elektronik Onay Sistemi

Avukatların/personellerin kaydettikleri masraf beyanları, avans talepleri, ücret tahakkukları onaya gönderilebilir

 • Çalışma ve Eğitim destek
 • Kolay Kullanım ve Kâğıtsız Ofis Ortamı
 • Hatırlatmalar ve Raporlamaları

Bireysel Hukuk Yönetim Sistemi içindeki Dava, İcra, Savcılık, Mahkeme ve bunlara ait tüm tanımlar, oranlar, belge ve ofis tanımlamaları yetkili kullanıcılarınız tarafından Avukatlık/Hukuk Büronuzun tercihlerine göre değiştirilebilir ve yeni şablonlar eklenebilir

 • Detaylı Yetkilendirmeler
 • Avukatlar sadece kendi çalıştıkları dosyaları ve kendi cari hesaplarını görebilirler
 • Müdürler veya ortaklar yetki verilirse tüm dosyaları görebilirler
 • Şubelere göre yetkilendirmeler
 • Muhasebe Yetkilendirmeleri
 • Onay yetkileri (Personel Masraf onayı)