image

DAVASOFT DAVA TAKİP PROGRAM ÖZELLİKLERİ

 1. Windows standartlarına uygun kullanım; (W7-XP-VİSTA-SERVER 2003 VE ÜZERİ)
 2. Elektronik Arşivleme,
 3. Standart Yazışma sistemine göre dava takibi,
 4. Çoklu kullanıcı desteği;
  1. Bölgeler bazında bağlanma,
  2. Aynı anda veri kaydı,
 5. Taraf kaydı;
 6. Tüm Adli ve İdari Dava Takiplerini açabilme;
  1. Adli ve idari davaların tümünde işlem yapılabilme,
  2. Sınırsız konu ekleme ve filtreleme,
  3. Mahkeme isimlerine manüel veya parametrelerden ekleme,
  4. Bölge veya şube ekleme imkânı (Diğer illerden bağlanma)
  5. Yürütmeyi durdurma, Temyiz, Karar düzeltme işlemleri
  6. Tebligat ve son aşamalardan dosyanın son durumunu takip imkânı,
 7. Açılan Davalar ile ilgili evrakları dosya içine kaydetme imkânı;
  1. Karar özeti,
  2. Duruşma zaptı,
  3. Dilekçeler,
  4. Word, PDF, Zengin metin/RTF, Resim/JPEG,
  5. Video formatlarında kayıt,
 8. Program içine kaydedilen tüm belgelerde kelime arama;
 9. Görüş/Mütalaa Takip edebilme;
 10. Takip edilen davaların sonuçlarına göre renklendirme;(isteğe özel)
 11. Otomatik Güncelleme,
 12. Duruşmalarımızı otomatik hatırlatma;
 13. Sabit ve Kademeli faiz basit hesap makinesi
  1. E-Mail gönderme,
  2. Hukuk terimler sözlüğü (kelime ekleme imkânı);
  3. Dosya Masraf -Alınan avans, masraf ve Harç ödemeleri işleme; (Kazanç raporu)
  1. Raporlar;
   1. Detaylı Arama,
   2. Özel raporlama,
  1. Standart raporlama,
  2. Faaliyet raporlama,
   1. PDF, WORD, EXCEL olarak kaydetme
  3. Tüm raporları Excel ortamına aktarabilme imkânı,
  1. Dilekçe editörü;
  2. Soruşturma Takip,
  3. Harici icra dosya takipleri,
  4. Evrak Takip,
  5. Otomatik Yedekleme,
  6. Yetkilendirme;
  7. Genel ve Özel Dosyalama KOD Sistemi (Başbakanlık genelgesi doğrultusunda),
  8. Arşivleme sistemi,
  9. Orijinal evrakların taranarak ilgili dosyayla bağlanması imkânı,
  10. Karar Ekleme (İçtihat Bankası Oluşturma);
  11. Vekâlet Ücretleri;
  12. Parametreler;